+31 (0)654 753 918

Aqua Vuilwatersensor voor pluimvee

Contact

De Aqua Vuilwatersensor alarmeert wanneer de drinkwaterlijn voor het pluimvee moet worden gespoeld. Als u de drinkwaterlijn spoelt als de vuilwatersensor dat aangeeft, houdt u de lijn schoon en wordt biofilmvorming voorkomen. Door alleen te spoelen als dat nodig is, bespaart u water en schoonmaakmiddelen, vermindert u de risico's op ziekten en voorkomt u medicijngebruik.

De Aqua Vuilwatersensor meet twee voorbodes van biofilmvorming: de troebelheid van het water en het bezinksel. Het is van belang om een biofilm in de drinkwaterlijn te voorkomen omdat zich hierin schadelijke bacterien vestigen die zichzelf door afscheiding van een slijmlaag beschermen tegen schoonmaakmiddelen en antibiotica. Als zich eenmaal een biofilm heeft gevormd is deze heel moeilijk te verwijderen. Hierdoor kan het water in de drinkwaterlijn continu opnieuw worden besmet met schadelijke bacterien, ook vlak na een schoonmaakbeurt van de leiding.

Een biofilm levert ook risico's voor het ontstaan van antibioticaresistente bacterien in de drinkwaterlijn. Indien noodzakelijk worden medicijnen, waaronder antibiotica, via de drinkwaterlijn aan het pluimvee toegediend. Kleine hoeveelheden antibiotica komen in de biofilm maar kunnen daar niet alle bacterien in voldoende hoge concentratie bereiken en doden waardoor resistente bacterien kunnen ontstaan.

De Aqua Vuilwatersensor is als losse meetunit verkrijgbaar. De kosten voor een losse meetunit bedragen 285 euro ex BTW inclusief verzendkosten binnen Nederland. U kunt de sensor direct bestellen bij Impex. Op dit moment is een nieuw verbeterd model in productie en over een aantal weken verkrijgbaar.

De Aqua Vuilwatersensor kan ook worden gekoppeld aan uw spoelmachine of spoelcomputer. Bent u geïnteresseerd in deze toepassing, neem dan contact op voor een maatwerkofferte en een prijsopgave.

Aqua sensors heeft octrooi-aanvragen ingediend om de vuilwatersensortechnologie te beschermen.

Specificaties van de sensor