+31 (0)654 753 918

Specificaties van de Aqua Sensor Breed Spectrum

CONTACT


De Aqua Sensor Breed Spectrum maakt de meest uitgebreide fingerprint van de waterkwaliteit van alle sensors die we hebben. Deze sensor meet de UV-C absorptie bij 280 nm, de UV-A absorptie bij 380 nm en de absorptie en turbiditeit bij 250 golflengten in het zichtbare gebied. Hierdoor is het mogelijk veranderingen van waterkwaliteit real time te meten en in meer detail vast te stellen om welk type verontreinigingen het gaat. Dit is handig wanneer het noodzakelijk is om, naast een verandering van de waterkwaliteit, ook vast te stellen om welk type verontreiniging het gaat en hoe groot de concentratie is. Voorbeelden van toepassingen zijn: meting van het NOM (natural organic matter) in water, de turbiditeit, gehalte aan humuszuren, algenconcentratie, aantal bacterien in CFU/ml.

Eigenschappen

De Aqua Sensor Breed Spectrum is een robuuste spectrofotometer die kan worden ingebouwd in een standaard 50mm PVC waterleiding en real time en inline een fingerprint van de waterkwaliteit meet.

 • De meetkop bevat een 50 mm kwartsbuis die met water wordt doorstroomd. De sensoren bevinden zich rondom de kwartsbuis, en maken geen direct contact met het water.
 • De sensoren zijn ingegoten in waterdichte polyurethaanhars voor een optimale bescherming.
 • De relatief grote diameter van de kwartsbuis waarborgt een verwaarloosbare drukval over de sensorkop en een grote meetnauwkeurigheid / betrouwbaarheid. De binnenkant van de kwartsbuis kan, indien noodzakelijk, eenvoudig worden schoongemaakt met surfactant.
 • Indien gewenst, is automatische reiniging ook mogelijk door gebruik te maken van onze sensorkop met ultrasound reinigingstransducer.
 • Door uitsluitend gebruik te maken van solid state lighting technologie heeft de sensor een zeer goede en langdurige stabiliteit.
 • Een kleine spectrofotometer meet het spectrum in het zichtbare gebied van 400 nm tot 700 nm opgesplitst in 250 spectrale lijne, met een meetresolutie van ongeveer 15nm.
 • Een tweede lichtbron, die onder een hoek van 90 graden van de spectrofotometer is geplaatst, meet lichtverstrooiing als functie van de golflengte van het licht in het zichtbare gebied. Recent wetenschappelijk colorimetrisch onderzoek laat zien dat op deze wijze de turbiditeit van water in een breed gebied i.e. van 0 tot 100+ NTU gemeten kan worden.
 • Een UV-C bron en een UV-A bron zorgen voor transmissiemetingen bij een golflengte van respectievelijk 280 nm en 380 nm.
 • De sensor bestaat uit een stuur-unit en een sensorkop die middels een waterdichte UTP kabel met elkaar verbonden worden. De stuur-unit is waterdicht (IP 66), geschikt voor installatie in industriele omgeving of buiten in weer en wind en bevat een credit card sized computer (Raspberry Pi) met Linux als operating system en software en hardware om de sensordata automatisch uit te lezen.
 • Standaard verricht de sensor elke 5 minuten een meting waarbij de volgende gegevens worden verzameld en als .csv file opgeslagen op een USB stick:
  1. absorptie bij 280 nm
  2.  absorptie bij 380 nm
  3. fluorescentiespectrum van 400 nm tot 700 nm bij een excitatiegolflengte van 280 nm
  4. fluorescentiespectrum van 400 nm tot 700 nm bij een excitatiegolflengte van 380 nm
  5. absorptiespectrum van 400 nm tot 700 nm in 250 stappen
  6. turbiditeitsspectrum van 400 nm tot 700 nm via een witte LED die onder een hoek van 90 graden ten opzichte van de lichtsensor met tralie is gemonteerd
  7. turbiditeit in NTU
 • De sensor heeft via de stuurunit naast een meetfunctie ook een relaisfunctie waarmee zowel een alarmfunctie als het aansturen van externe apparatuur mogelijk is.
 • In de configuratiefile op de USB stick kunnen de meetfrequentie voor datalogging en drempelwaarden voor verschillende sensorsignalen worden ingesteld waarboven of waaronder automatisch een alarm wordt gegenereerd.
 • Optioneel kan de stuurunit van de sensor de gemeten data of een selectie daarvan op de volgende manieren exporteren naar de buitenwereld:
  1. via wifi, LAN (ethernetkabel) of een 3G of 4G modem waarbij de data automatisch en periodiek per e-mail naar de klant worden gestuurd.
  2. via een RS232, RS485, I2C converter
  3. via de cloudserver van Aquacolor Sensors waarop de klant via internet kan inloggen.
 • Op verzoek van de klant is het mogelijk om de Aqua  Sensor Breed Spectrum te configureren voor specifieke metingen, zoals NOM, turbiditeit, gehalte aan humuszuren, algendetectie. In deze gevallen is de matrix van het water waarin gemeten wordt van belang. We denken graag met u mee om de sensor voor uw specifieke toepassing geschikt te maken en de software precies op uw toepassing af te stemmen. Dankzij de modulaire opbouw van de technologie en het gebruik van open source software zal het u verbazen hoe snel we u daarmee van dienst kunnen zijn. De sensor en stuurunit worden af fabriek geijkt. Aanbevolen wordt om de sensor eens per jaar te laten hercalibreren en de software van de stuurunit te laten updaten.

^ Naar boven

Veiligheid en waarschuwingen

 1. Lees voor installatie en ingebruikname van de apparatuur eerst aandachtig alle aanwijzingen, waarschuwingen en montagevoorschriften.
 2. Vergewis u ervan dat de voorkant van de controle-unit is voorzien van een waarschuwingssticker die aangeeft dat er onderdelen in de controle unit onder elektrische spanning staan.
 3. Open de controle-unit nooit alvorens deze uit te schakelen door de stekker voor de netspanning uit het stopcontact te verwijderen.

^Naar boven

Montagevoorschrift van de Aqua Sensor Breed Spectrum

 1. Installeer de controle-unit op een plek waar deze niet in de volle zon staat. De maximaal toelaatbare omgevingstemperatuur (of temperatuur van de behuizing van de controle-unit) is 40 graden Celsius.
 2. Monteer de controle-unit met de electriciteitsleidingen aan de onderkant.
 3. Kies een communicatie-optie door deze aan te sluiten op de controle-unit. De datacommunicatie om continu gegevens naar de website te uploaden dient bij voorkeur plaats te vinden via de ethernetverbinding. Is deze niet beschikbaar dan via het USB modem met SIM kaart. Is er geen bereik dan zijn wifi en bluetooth nog een optie, hoewel deze laatste 2 opties niet worden aanbevolen vanwege beperkte betrouwbaarheid. De sensor-unit probeert automatisch om eerst via de ethernetverbinding te communiceren, is deze er niet dan probeert de unit via het USB modem met SIM kaar te communiceren. Lukt dit laatste ook niet dan werkt de sensor nog steeds maar dan alleen lokaal door de meetgegevens op de USB stick van 64 GB op te slaan (lokale opslag gebeurt uiteraard ook als de data wel worden geupload naar de website). Communicatie via wifi of bluetooth is op aanvraag.
 4. Monteer de meetkop in de waterlijn. Let hierbij op dat de toevoerleiding op een lager punt ligt dan de toevoerleiding (stroming van beneden naar boven) zodat luchtbellen in de sensor worden voorkomen.
 5. Monteer de Aqua Sensor Breed Spectrum op een zodanige plek dat u deze na een alarmmelding en vervuiling van het leidingnetwerk eenvoudig kunt spoelen en zonodig kunt reinigen. Intensieve reiniging is mogelijk door een natte poetsdoek voorzien van zeep door de binnenkant van de sensorkop te halen. Let op: gebruik geen schuurmiddel, dit kan de kwartsbuis in de sensorkop onherstelbaar beschadigen.
 6. Steek de netstekker in het stopcontact waarna de sensor automatisch opstart en in bedrijf gaat.

^Naar boven

Korte storingsanalyse

 1. Als bij het insteken van de stekkernetvoeding na circa 10 minuten nog geen data via de website te downloaden zijn, controleer dan of de ethernetaansluiting actief is of het USB modem is voorzien van een SIM kaartje met een abonnement voor data. Controleer tevens of het stopcontact waar de stekker van de sensor ingestoken is netspanning levert.
 2. Steek vervolgens de stekker van de sensor weer in het stopcontact en controleer na 15 minuten of er automatisch data naar de website zijn geupload.
 3. Indien nog steeds geen data naar de website worden geupload, trek dan de stekker uit het stopcontact. Open vervolgens de controle-unit en trek de USB memorystick uit de USB poort van de Raspberry Pi in de controle-unit. Steek de USB memorystick in een USB poort van uw computer en controleer of de sensor data naar uw memorystick heeft geschreven door de .csv file op de stick te openen. Indien dit het geval is werkt de sensor naar behoren maar kan deze geen data uploaden naar de website.
 4. Neem na stap 2 contact met ons op voor support waarbij u kort het resultaat van stap 2 in deze storingsanalyse vermeldt. Wij kunnen u dan optimaal van dienst zijn.

^Naar boven

Verwijderen van oude apparatuur

Elektronische apparaten zijn geschikt voor hergebruik en mogen aan het einde van hun levensduur niet worden weggegooid als algemeen huishoudelijk afval. Gelieve deze apparatuur in te leveren voor recycling conform de nationale wetgeving. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw leverancier.

Contact

^Naar boven