;
+31 (0)654 753 918

Produkten

Waterzuivering is maatwerk. Vaak is het praktisch om een sensor in bestaand leidingwerk in te bouwen maar soms is het wenselijk om de sensor onder water te installeren.
Voorbeelden van toepassingen onder water zijn het bewaken van de kwaliteit van effluent van RWZI's, het meten van blauwalg in oppervlaktewater en het meten van de waterkwaliteit in IBA-systemen (Individuele Behandeling Afvalwater).

De Aqua Sensors zijn zo ontworpen dat deze zowel geschikt zijn om te worden toegepast in leidingwerk waardoorheen water stroomt als onder water. Deze robuustheid wordt verkregen door al onze sensors in te gieten in een behuizing van polyurethaanhars en gebruik te maken van waterdichte kabels en connectoren.