;
+31 (0)654 753 918

Biologische aangroeipotentie in water als kwaliteitsparameter

In de industrie en bij de productie van drinkwater willen we vaak voorkomen dat biologische aangroei optreedt aan allerlei oppervlakken die in aanraking komen met water. Enkele voorbeelden zijn (water)leidingen, warmtewisselaars, watertanks, koeltorens en reaktoren.

De biologische aangroeipotentie is een kwaliteitsparameter van water die heel moeilijk in een getal is uit te drukken omdat deze van veel factoren afhangt: de temperatuur, pH en zuurstofconcentratie in het water en de concentratie nutrienten in het water waaronder ammonium, fosfaat en nitraat om er maar een paar te noemen. Toch willen we graag pro-actief in actie komen als de biologische aangroeipotentie in water toeneemt.

Bij het valideren van onze Aqua sensors onder de meest uiteenlopende omstandigheden, dat wil zeggen van kraanwater en drinkwater voor pluimvee tot ziekenhuisafvalwater en water in IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) systemen, hebben we een grote hoeveelheid praktijkervaring opgedaan.

Slimme combinatie van alle opgedane kennis heeft tot de Aqua Biofilmsensor geleid. Deze levert een signaal dat een relatieve maat is voor de aangroeipotentie in water.

Wat doet de Aqua Biofilmsensor?
De Aqua Biofilmsensor wordt in een leiding of rechtstreeks in het te onderzoeken water geinstalleerd en meet als volgt de biologische aangroeipotentie:

  • De lichtabsorptie wordt gemeten bij 3 golflengten: 461 nm, 520 nm en 640 nm.
  • Fluorescentie bij een excitation golflengte van 461 nm wordt gemeten.
  • Software interpreteert een trend in de metingen die uit de som van troebelheid en biofilmvorming / aangroei bestaan.
  • Het resultaat bestaat uit een aangroeipotentie (relatief getal van 0 - 1000) en / of de ruwe data ter controle of eigen interpretatie.
  • De gegevens worden via de intelligente sensorkop naar uw eigen procesinformatiesysteem of naar onze cloudservice worden gestuurd

Praktijkervaring met de Aqua Biofilmsensor
In 2017 en 2018 is de Aqua Biofilm Sensor in nauwe samenwerking met Jorrit Hillebrand, promovendus in het thema Sensoring van Wetsus, uitgebreid en met positief resultaat getest in het Water Application Centrum Leeuwarden. Hierbij zijn de resultaten van Aqua sensor vergeleken met die van een coaxsensor die op basis van impedantiespectroscopie werkt. De resultaten hebben in combinatie met praktijkervaring in de pluimveesector, de koelwatersector en de afvalwatersector tot de huidige sensor geleid. Uit de helling van de totale signaalverandering als functie van de tijd is, wordt, na automatische en softwarematige signaalanalyse, een aangroeipotentie worden berekend.  

Aqua Biofilmsensor bestellen
U kunt de Aqua Biofilmsensor rechtstreeks bij ons bestellen door een e-mail te sturen naar info@aquacolorsensors.nl.

Distributeur worden?
Wilt u graag distributeur worden van onze sensors?
Of onze sensors met uw eigen vormgeving en / of software bij ons inkopen?
Wij zijn u graag van dienst!