;
+31 (0)654 753 918

Geen biofilm = minder kans op antibioticaresistentie!

Gezonder pluimvee door schoon drinkwater

Schoon drinkwater is essentieel voor een goede gezondheid van pluimvee. Immers, met bacterien en schimmels besmet drinkwater leidt er onvermijdelijk toe dat het pluimvee deze ziekmakers binnenkrijgt. Toch is het belang van schoon drinkwater voor een goede bedrijfsvoering en gezond pluimvee enorm onderbelicht.

Zo laat onderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) het volgende beeld zien:

  • 34% van alle drinkwater voor pluimvee is matig tot slecht van kwaliteit bij het drinkpunt.
  • een gemiddelde besmetting met schimmels en gisten kost een bedrijf met 30.000 hennen ca. 12.000 euro op jaarbasis.
  • een gemiddelde bacteriologische infectie op een bedrijf van 28.800 vleeskuikens kost ca. 2.100 euro per ronde.

Nu is het in de praktijk natuurlijk zo dat veel factoren een rol spelen bij de gezondheid van pluimvee en dat een "gemiddelde ronde" niet bestaat. De ene ronde gaat het, vaak ook door toeval, beter met het pluimvee dan de andere ronde. De cijfers van de GD laten er echter geen twijfel over bestaan dat de infectiedruk van pluimvee aanzienlijk kan worden verlaagd door voor goed drinkwater te zorgen. Dit samen met de maatschappelijke problematiek rondom verspreiding van antibioticaresistentie in mens en omgeving onderstreept het belang van een goede hygiene in de veeteelt.

Wat doet de Aqua Pluimveesensor?
De Aqua Pluimveesensor is door Aqua Sensors gerealiseerd naar een idee van pluimveehouder Frank Akkerman en gebaseerd op zijn jarenlange praktijkervaring. Door een Aqua Pluimveesensor in de waterlijn te plaatsen kan de waterkwaliteit continu worden bewaakt. De sensor in de waterlijn meet de waterkwaliteit en geeft deze door aan het stuurkastje linksboven op de foto.
Als de LED groen oplicht dan is de waterkwaliteit goed. Zodra de LED rood oplicht en knippert is er sprake van vervuild water en dient de leiding te worden gespoeld. Als de LED rood oplicht zonder knipperen is het drinkwater ernstig vervuild.
Wanneer de leiding meteen wordt gespoeld zodra de LED knippert dan is deze normaalgesproken prima schoon te krijgen met water.
Als niet binnen 2 a 3 dagen wordt gespoeld dan neemt het risico op vervuiling van de leiding met biofilm toe en kan het noodzakelijk zijn om de waterlijn met chemicalien te reinigen om deze weer schoon te krijgen.

Automatische spoelfunctie van de Aqua Pluimveesensor
Aqua Sensors heeft in samenwerking met Impex B.V. te Barneveld een optionele relaisfunctie toegevoegd aan de pluimveesensor zodat deze de spoelcomputer van Impex aanstuurt. Op deze manier is het mogelijk om de drinkwaterlijnen bij vervuiling automatisch te spoelen.

Aqua Pluimveesensor direct bestellen in onze webshop

Aqua Pluimveesensor app voor uw mobiele telefoon
Onze sensor is nu ook standaard voorzien van een module voor gebruik in combinatie met een mobiele telefoon (Android of iPhone), zie ook de screenshot op de foto. Via wifi maakt u contact met de sensor en kunt u via een browser op uw telefoon real time de waterkwaliteit op uw telefoon aflezen. Ook kunt u de sensor via de app ijken als uw schoon drinkwater standaard een kleur heeft, bijvoorbeeld als er humuszuren in het water voorkomen. Last but not least heeft de nieuwe sensor nu ook standaard een 0 - 5V uitgang waardoor deze direct kan worden aangesloten op een stalcomputer.

Ook het stuurkastje werkt nu via een app. U kunt met de app ook via het stuurkastje de waterkwaliteit aflezen en verder kunt u de waterkwaliteit waarbij het relais in het stuurkastje moet schakelen instellen. Zo kunt u dus instellen bij welke waterkwaliteit uw spoelcomputer de waterlijnen moet gaan spoelen.

Aqua Pluimveesensor voor stalcomputers direct bestellen in onze webshop

Maatwerk nodig?
Wilt u graag uw eigen vormgeving en / of software?
Neem gerust contact op, wij zijn u graag van dienst!