;
+31 (0)654 753 918

Genieten van fris en schoon zwembadwater

Fris en schoon zwembadwater is niet alleen hygienisch maar geeft ook een extra dimensie aan het uiterlijk van het zwembad en het zwemplezier. Het routinematig controleren van de kwaliteit van het zwembadwater en zonodig bijsturen van de waterkwaliteit voorkomt dat veel tijd moet worden besteed aan het schoonmaken van het zwembad.

Werking van de Aqua Zwembadsensor
De Aqua Zwembadsensor is een handig hulpmiddel bij het onderhoud van het zwembad en geeft een alarm als het zwembadwater troebel wordt, bij beginnende biofilmvorming in de leidingen en bij algengroei. De sensor meet de lichtabsorptie van blauw, groen en rood licht. Als de absorptie van alle kleuren in dezelfde mate afneemt dan is er sprake van troebelheid en / of biofilmvorming. Als vooral blauw en rood licht worden geabsorbeerd dan is sprake van algengroei. Uw zwembadspecialist kan u adviseren welk onderhoud u in deze gevallen het beste kunt doen.

Eigenschappen van de Aqua Zwembadsensor
De Aqua Zwembadsensor heeft de volgende eigenschappen, zie ook de specsheet:

  • De sensor wordt geinstalleerd in de leiding vlak na het zandfilter of de cartridgefilter van het zwembad. Aansluiten kan door middel van PVC moffen voor 50mm PVC buis.
  • De sensor wordt gevoed met een USB kabel en een standaard USB adapter (5V @ 1A).
  • De sensor communiceert via wifi en geeft via onze app de vervuiling van het water en algengroei weer in een getal van 0 tot 100, zowel voor troebelheid als voor algengroei.
  • Bij een algenvervuilingsgraad van 50 of meer is het raadzaam actie te ondernemen tegen algengroei.
  • Bij een troebelheid van 50 of meer is het raadzaam om actie te ondernemen tegen de troebelheid van het zwembadwater.

Aqua Zwembadsensor met waarschuwings LED
Voor klanten die de zwembadwaterkwaliteit niet via een app willen monitoren, maar op de sensor zelf willen zien hoe het met de zwembadwaterkwaliteit staat, hebben we een versie die is uitgerust met een driekleuren LED.

De Aqua zwembadsensor met waarschuwings LED werkt als volgt:

  • Een groen oplichtende LED geeft aan dat de kwaliteit van het zwembadwater prima is.
  • Als de LED blauw oplicht en knippert dan is er sprake van beginnende algengroei en dient u het zwembadwater hierop te controleren en zonodig actie te nemen. Een continu oplichtende blauwe LED geeft aan dat het zwembadwater ernstig vervuild is met algen.
  • Als de LED rood oplicht en knippert dan is er sprake van beginnende troebelheid van het zwembadwater en dient u het zwembadfilter en de waterkwaliteit te controleren. Een continu rood oplichtende rode LED geeft aan dat het zwembadwater ernstig vervuild is met deeltjes.
  • Als de LED afwisselend blauw en rood oplicht dan is er waarschijnlijk sprake van zowel algengroei als troebelheid van het zwembadwater en dient u het te controleren.

Aqua Zwembadsensor bestellen
De Aqua Zwembadsensor kunt u rechtstreeks bij ons bestellen door een e-mail te sturen naar info@aquacolorsensors.nl.

Distributeur worden?
Wilt u graag distributeur worden van onze sensors?
Of onze sensors met uw eigen vormgeving en / of software bij ons inkopen?
Wij zijn u graag van dienst!