;
+31 (0)654 753 918

Nieuws van Aquacolor Sensors...

Innovaties maken AQUACOLOR Sensors breder inzetbaar

7 november 2017
Onze nieuwe innovaties maken het mogelijk om nu ook zware metalen, sulfide, nitraat en ozon te meten met onze inmiddels bekende sensors. Dit maakt onze sensors breder inzetbaar in de glastuinbouw, afvalwaterreininging en procesindustrie.

De nieuwe sensors zijn uitgerust met een full spectrum lichtbron en analyzer. Hierdoor is het mogelijk om binnen enkele seconden bij 250 verschillende golflengten te meten en zeer gedetailleerde fingerprints van het water te maken. Dankzij een uitbreiding met een UV-C meting in combinatie met correctie voor troebelheid kunnen we nu met meer zekerheid zeggen welke componenten in concentratie veranderen.

Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken heeft AQUA Sensors een octrooi van Wetsus gekocht en is AQUA Sensors intensieve samenwerkingen aangegaan met de Wetsus spin-offs Ext-Ins en Appsen .

Deel dit bericht